Välkommen till Liberalerna Örkelljunga

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Skåne

Facebook

Liberalerna Skåne

LÄR KÄNNA DIN LEDAMOT I REGION SKÅNE

Vem är du? Christer Sörliden, 48 år, bor i Allerum (Helsingborgs kommun)

Varför är du liberal? Jag kände ett spontant engagemang för partiets miljöpolitik. Med tanke på att det var miljön som avgjorde mitt val av parti känns det bra att Naturskyddsföreningen i valet 2018 utsåg Liberalerna till det bästa partiet på klimat- och miljöfrågor.
Mellan 1988 och 1991 var jag medlem i FPU som senare blev LUF men sedan 1991 är jag medlem i Liberalerna. Frågorna som engagerar har ändrats över tid och idag är det inte miljöpolitiken utan under de senaste åren har det handlat om socialpolitik. Under 1990-talet var jag aktiv inom kommunpolitiken vilket resulterade i att jag från 1998 satt som ersättare i kommunfullmäktige. Åren 2002 – 2006 var en mellanperiod då jag både satt i kommunfullmäktige och i regionfullmäktige. Sedan 2006 är jag ”renodlad” regionpolitiker.

Vilken är din hjärtefråga? Drivkraften är engagemang men det har under åren också fått andra dimensioner och det är barnen. Vi har ett ansvar för morgondagens generationer och deras uppväxt. Vi har ett ansvar för att se barnen och hjälpa dem på vägen. Därför har jag aldrig tvekat att säga skolan först! Det är en hjärtefråga för partiet. Det är en hjärtefråga för mig som liberal. Här lägger vi grunden för fria och ansvarstagande människor.

Som regionpolitiker ligger de socialliberala frågorna mig varmt om hjärtat. Under många år har jag ansvarat för regionens funktionshinderpolitik och då som ordförande för Habilitering- och hjälpmedelsnämnden men även ordförande alternativt vice ordförande för Handikappberedningen. Frågorna kommer finnas där i mitt uppdrag som vice ordförande för FINSAM Lund. Men mitt huvuduppdrag får ändå mitt vice ordförandeskap i sjukhusstyrelsen för Helsingborgs Lasarett vara. Med ett tydligt ledarskap när verksamheten är det min målsättning att vara delaktig att skapa goda förutsättningar för såväl medarbetare som patienter att lyfta fram de positiva möjligheterna samtidigt som vi inte kan ducka för de utmaningar som finns för sjukhuset. Samtidigt är det viktigt att jobba med den gemensamma vårdkedjan med primärvården som den naturliga ingången till den skånska sjukvården men där både sjukhusets kompetens ska finnas naturligt och också psykiatrin för den ökade psykiska ohälsan. Tillsammans bildas det socialliberala skyddsnätet som redan var aktuellt under Bertil Ohlins glansdagar.

Tack Christer!

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.